Home > Đề đầu đuôi mb siêu víp

Bạn đánh lô đề rất nhiều nhưng tỷ lệ trúng thường rất thấp thậm chí là còn thua nỗ, vậy nguyên nhân là gì? Nếu bạn LÃI TO VÀ THẮNG LỚN thì hãy lấy CẦU của chúng tôi khẳng định PHÁT TÀI ĐẠI GIA ngay hôm nay bạn nhé!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 500.000đ

Số chuẩn cập nhật từ 08h0018h00 mỗi ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền số sẽ tự động HIỆN RA
⇒Ưu tiên thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Hỗ trợ dịch vụ soi cầu a/e hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-06-22
26-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề161
25-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 656
24-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt260
23-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0275
22-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6294
21-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1197
20-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0290
19-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9279
18-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt297
17-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt282
16-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt89
15-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề93
14-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt62
13-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 792
12-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt194
11-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt252
10-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 960
09-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt69
08-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7251
07-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt150
06-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8160
05-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 783
04-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt92
03-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt195
02-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt281
01-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt264
31-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2168
30-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt184
29-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5263
28-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề275
27-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt167
26-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7294
25-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt266
24-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8278
23-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1155
22-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4167
21-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9285
20-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 984
19-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6296
18-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt82
17-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt77
16-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt251
15-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4172
14-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt285
13-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt283
12-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt255
11-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 297
10-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng Đề156
09-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5173
08-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 998
07-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 193
06-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1294
05-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt193
04-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 097
03-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3199
02-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt68
01-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1166
30-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt155
29-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt81
28-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 086
27-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1263
26-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt83
25-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt62
24-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5153
23-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8278
22-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt275
21-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt177
20-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề91
19-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt262
18-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt161
17-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề151
16-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt260
15-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt74
14-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 477
13-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề68
12-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt180
11-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7299
10-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề266
09-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt60
08-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 681
07-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 494
06-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt84
05-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9250
04-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4274
03-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt191
02-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6162
01-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt184
31-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 950
30-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt80
29-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt191
28-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề270
27-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6192
26-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt96
25-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt250
24-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề275
23-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề71
22-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8164
21-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt164
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4187
19-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8188
18-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2191
17-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4285
16-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt190
15-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt284
14-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt159
13-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt51
12-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt288
11-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9287
10-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề78
09-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6283
08-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt259
07-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt175
06-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5297
05-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7192
04-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 994
03-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề78
02-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt166
01-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6252
28-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt86
27-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt178
26-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt99
25-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1166
24-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 889
23-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt164
22-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt257
21-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề163
20-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt74
19-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt176
18-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt291
17-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 597
16-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt295
15-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 661
14-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6258
13-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 769
12-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt178
11-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0152
10-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt252
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 977
08-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt55
07-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt274
06-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt293
05-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8292
04-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7169
30-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6288
29-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt162
28-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt269
27-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt269
26-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 992
25-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5182
24-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2278
23-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt172
22-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4182
21-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt77
20-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt169
19-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt256
18-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt161
17-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt167
16-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 391
15-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 289
14-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 967
13-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt82
12-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề165
11-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt151
10-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt269
09-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 398
08-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề71
07-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 761
06-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 799
05-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 198
04-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 099
03-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề181
02-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9278
01-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6151
31-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt255
30-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng Đề56
29-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề88
28-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 089
27-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0276
26-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề185
25-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2180
24-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3285
23-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề290
22-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề167
21-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8199
20-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề284
19-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt170
18-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt56
17-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt267
16-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2174
15-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9294
14-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt88
13-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề181
12-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5254
11-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề173
10-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng Đề183
09-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề157
08-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5173
07-12-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 184
06-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8164
05-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2179