Home > Đề đầu đuôi mb siêu víp

Bạn đánh lô đề rất nhiều nhưng tỷ lệ trúng thường rất thấp thậm chí là còn thua nỗ, vậy nguyên nhân là gì? Nếu bạn LÃI TO VÀ THẮNG LỚN thì hãy lấy CẦU của chúng tôi khẳng định PHÁT TÀI ĐẠI GIA ngay hôm nay bạn nhé!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 500.000đ

Số chuẩn cập nhật từ 08h0018h00 mỗi ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền số sẽ tự động HIỆN RA
⇒Ưu tiên thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Hỗ trợ dịch vụ soi cầu a/e hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09-23
23-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2289
22-09-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 197
21-09-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt158
20-09-23Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt258
19-09-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 582
18-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt55
17-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề88
16-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề80
15-09-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt82
14-09-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 272
13-09-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0273
12-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 268
11-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8194
10-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2274
09-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt283
08-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 688
07-09-23Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề258
06-09-23Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt186
05-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 692
04-09-23Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1252
03-09-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề168
02-09-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0254
01-09-23Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9279
31-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt75
30-08-23Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 556
29-08-23Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 870
28-08-23Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt255
27-08-23Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt267
26-08-23Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 863
25-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4154
24-08-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 778
23-08-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 488
22-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt286
21-08-23Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt78
20-08-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt152
19-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề158
18-08-23Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề180
17-08-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6188
16-08-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1160
15-08-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1154
14-08-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt159
13-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt179
12-08-23Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 868
11-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9285
10-08-23Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề178
09-08-23Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt171
08-08-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6189
07-08-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt288
06-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 358
05-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt295
04-08-23Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt253
03-08-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt291
02-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề295
01-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3282
31-07-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 167
30-07-23Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt95
29-07-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt276
28-07-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt78
27-07-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7257
26-07-23Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt276
25-07-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt270
24-07-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 295
23-07-23Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt170
22-07-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng Đề194
21-07-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt72
20-07-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt281
19-07-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3261
18-07-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8259
17-07-23Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt81
16-07-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5285
15-07-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7153
14-07-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 866
13-07-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt166
12-07-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 164
11-07-23Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt275
10-07-23Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt194
09-07-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0265
08-07-23Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt51
07-07-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7162
06-07-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề65
05-07-23Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt154
04-07-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề60
03-07-23Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt297
02-07-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt98
01-07-23Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt280
30-06-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt292
29-06-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt78
28-06-23Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt298
27-06-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt296
26-06-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt65
25-06-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3256
24-06-23Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 763
23-06-23Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt73
22-06-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6155
21-06-23Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt151
20-06-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt179
19-06-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt89
18-06-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt271
17-06-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6289
16-06-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0292
15-06-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4168
14-06-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 451
13-06-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt83
12-06-23Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt82
11-06-23Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt86
10-06-23Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt58
09-06-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8261
08-06-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt51
07-06-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt53
06-06-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7293
05-06-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1190
04-06-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt178
03-06-23Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7171
02-06-23Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3189
01-06-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề193
31-05-23Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt96
30-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt265
29-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt189
28-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9178
27-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt272
26-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt173
25-05-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9178
24-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6164
23-05-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7152
22-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 495
21-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9254
20-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề263
19-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7152
18-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 375
17-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt294
16-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt296
15-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5195
14-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt81
13-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt99
12-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0156
11-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt294
10-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 654
09-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4197
08-05-23Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt72
07-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt163
06-05-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt273
05-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt82
04-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt75
03-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt277
02-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 571
01-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt156
30-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1159
29-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3271
28-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt288
27-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 553
26-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề276
25-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề152
24-04-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề156
23-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7270
22-04-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2193
21-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4291
20-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề177
19-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 887
18-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6250
17-04-23Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt262
16-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt92
15-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1273
14-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 487
13-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6288
12-04-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9296
11-04-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt64
10-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3277
09-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2293
08-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt271
07-04-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt266
06-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1298
05-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề77
04-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4179
03-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3250
02-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4190
01-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4170
31-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt278
30-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0271
29-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt77
28-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2269
27-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt260
26-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt156
25-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 752
24-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7261
23-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt84
22-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 850
21-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt86
20-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt195
19-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề158
18-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt269
17-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9179
16-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt275
15-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt268
14-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9278
13-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5154
12-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt278
11-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt87
10-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2179
09-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề152
08-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề251