Home > Song thủ lô Miền Trung siêu chuẩn

Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.
Phần mềm soi cầu lấy số cực chuẩn
Các bạn nạp thẻ từ 08h00 – 17h00 hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Lh ADMIN hoặc CSKH : 01656 125 521

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-05-23
27-05-23Đắc Nông: 71,70,
Quảng Ngãi: 21,54,
Đà Nẵng: 26,82
Ăn lô 54 Quảng Ngãi,
Ăn lô 82 Đà Nẵng
266
26-05-23Ninh Thuận: 43,55,
Gia Lai: 93,68
Ăn lô 55 Ninh Thuận251
25-05-23Quảng Bình: 94,45,
Quảng Trị: 62,11,
Bình Định: 67,52
Ăn lô 94 Quảng Bình,
Ăn lô 11 Quảng Trị,
Ăn lô 67 Bình Định
219
24-05-23Khánh Hòa: 99,30,
Đà Nẵng: 33,19
Ăn lô 99,30 Khánh Hòa,
Ăn lô 33 Đà Nẵng
191
23-05-23Quảng Nam: 60,83,
Đắc Lắc: 40,76
Ăn lô 60 Quảng Nam,
Ăn lô 76 Đắc Lắc
303
22-05-23Phú Yên: 49,21,
TT Huế: 58,79
Ăn lô 49 Phú Yên315
21-05-23Khánh Hòa: 81,34,
Kon Tum: 75,55,
: 25,51
Ăn lô 34,81 Khánh Hòa,
Ăn lô 55 Kon Tum
298
20-05-23Đắc Nông: 75,91,
Quảng Ngãi: 45,09,
Đà Nẵng: 82,32
Ăn lô 75,91 Đắc Nông,
Ăn lô 09 Quảng Ngãi
216
19-05-23Ninh Thuận: 40,73,
Gia Lai: 20,42
Ăn lô 73 Ninh Thuận,
Ăn lô 20 Gia Lai
354
18-05-23Quảng Bình: 60,56,
Quảng Trị: 44,56,
Bình Định: 70,06
Ăn lô 44 Quảng Trị258
17-05-23Khánh Hòa: 26,59,
Đà Nẵng: 39,36
Ăn lô 39 Đà Nẵng349
16-05-23Quảng Nam: 74,70,
Đắc Lắc: 55,98
Ăn lô 70 Quảng Nam273
15-05-23Phú Yên: 55,24,
TT Huế: 75,57
Ăn lô 55 Phú Yên,
Ăn lô 57 TT Huế
355
14-05-23Khánh Hòa: 99,84,
Kon Tum: 12,06,
: 13,15
Ăn lô 99,84 Khánh Hòa,
Ăn lô 12 Kon Tum
311
13-05-23Đắc Nông: 23,80,
Quảng Ngãi: 20,97,
Đà Nẵng: 05,70
Ăn lô 23,80 Đắc Nông,
Ăn lô 97,20 Quảng Ngãi
292
12-05-23Ninh Thuận: 95,89,
Gia Lai: 14,83
Ăn lô 89 Ninh Thuận,
Ăn lô 14,83 Gia Lai
313
11-05-23Quảng Bình: 38,20,
Quảng Trị: 59,28,
Bình Định: 45,78
Ăn lô 45 Bình Định258
10-05-23Khánh Hòa: 69,26,
Đà Nẵng: 33,74
Ăn lô 33,74 Đà Nẵng172
09-05-23Quảng Nam: 56,05,
Đắc Lắc: 52,95
Ăn lô 56,05 Quảng Nam257
08-05-23Phú Yên: 49,35,
TT Huế: 31,41
Ăn lô 41 TT Huế201
07-05-23Khánh Hòa: 20,80,
Kon Tum: 51,00,
: 64,39
Ăn lô 80 Khánh Hòa,
Ăn lô 51 Kon Tum,
Ăn lô 64,39
537
06-05-23Đắc Nông: 08,18,
Quảng Ngãi: 12,78,
Đà Nẵng: 68,95
Ăn lô 12 Quảng Ngãi,
Ăn lô 68 Đà Nẵng
206
05-05-23Ninh Thuận: 34,33,
Gia Lai: 26,41
Ăn lô 33,34 Ninh Thuận,
Ăn lô 41 Gia Lai
242
04-05-23Quảng Bình: 67,96,
Quảng Trị: 37,83,
Bình Định: 35,20
Ăn lô 67 Quảng Bình,
Ăn lô 35 Bình Định
238
03-05-23Khánh Hòa: 08,78,
Đà Nẵng: 48,75
Ăn lô 48 Đà Nẵng235
02-05-23Quảng Nam: 17,41,
Đắc Lắc: 54,11
Trượt360
01-05-23Phú Yên: 71,86,
TT Huế: 21,58
Ăn lô 86 Phú Yên231
30-04-23Khánh Hòa: 49,64,
Kon Tum: 29,57,
: 68,57
Ăn lô 49,64 Khánh Hòa449
29-04-23Đắc Nông: 47,21,
Quảng Ngãi: 46,83,
Đà Nẵng: 58,66
Ăn lô 21 Đắc Nông280
28-04-23Ninh Thuận: 99,03,
Gia Lai: 35,80
Ăn lô 99 Ninh Thuận,
Ăn lô 35 Gia Lai
216
27-04-23Quảng Bình: 65,44,
Quảng Trị: 70,05,
Bình Định: 44,75
Trượt271
26-04-23Khánh Hòa: 02,82,
Đà Nẵng: 19,46
Ăn lô 82 Khánh Hòa,
Ăn lô 46 Đà Nẵng
282
25-04-23Quảng Nam: 76,44,
Đắc Lắc: 58,34
Ăn lô 44,76 Quảng Nam319
24-04-23Phú Yên: 74,25,
TT Huế: 23,69
Ăn lô 74,25 Phú Yên,
Ăn lô 23,69 TT Huế
170
23-04-23Khánh Hòa: 24,66,
Kon Tum: 49,51,
: 04,59
Ăn lô 24 Khánh Hòa,
Ăn lô 49 Kon Tum
414
22-04-23Đắc Nông: 41,89,
Quảng Ngãi: 39,05,
Đà Nẵng: 28,38
Ăn lô 38 Đà Nẵng224
21-04-23Ninh Thuận: 03,23,
Gia Lai: 34,94
Ăn lô 23 Ninh Thuận300
20-04-23Quảng Bình: 84,90,
Quảng Trị: 87,62,
Bình Định: 80,98
Ăn lô 90 Quảng Bình195
19-04-23Khánh Hòa: 43,55,
Đà Nẵng: 13,30
Ăn lô 30 Đà Nẵng265
18-04-23Quảng Nam: 14,36,
Đắc Lắc: 01,66
Ăn lô 36,14 Quảng Nam,
Ăn lô 66 Đắc Lắc
180
17-04-23Phú Yên: 68,05,
TT Huế: 25,14
Ăn lô 05 Phú Yên237
16-04-23Khánh Hòa: 36,86,
Kon Tum: 21,38,
: 55,67
Ăn lô 38,21 Kon Tum,
Ăn lô 55,67
409
15-04-23Đà Nẵng: 91,38,
Quảng Ngãi: 19,58,
Đắc Nông: 63,55
Ăn lô 19 Quảng Ngãi,
Ăn lô 63 Đắc Nông
197
14-04-23Ninh Thuận: 89,86,
Gia Lai: 32,90
Trượt273
13-04-23Quảng Bình: 88,19,
Quảng Trị: 36,42,
Bình Định: 87,61
Trượt179
12-04-23Khánh Hòa: 58,67,
Đà Nẵng: 56,70
Ăn lô 67,58 Khánh Hòa,
Ăn lô 56 Đà Nẵng
292
11-04-23Quảng Nam: 00,95,
Đắc Lắc: 06,95
Ăn lô 06 Đắc Lắc172
10-04-23Phú Yên: 67,73,
TT Huế: 16,37
Ăn lô 67 Phú Yên,
Ăn lô 16 TT Huế
218
09-04-23Khánh Hòa: 46,61,
Kon Tum: 73,07,
: 51,31
Ăn lô 07 Kon Tum337
08-04-23Đắc Nông: 87,59,
Quảng Ngãi: 27,78,
Đà Nẵng: 15,67
Ăn lô 59 Đắc Nông,
Ăn lô 78,27 Quảng Ngãi,
Ăn lô 15,67 Đà Nẵng
142
07-04-23Ninh Thuận: 43,13,
Gia Lai: 98,49
Ăn lô 13 Ninh Thuận,
Ăn lô 98 Gia Lai
225
06-04-23Quảng Bình: 15,65,
Quảng Trị: 74,37,
Bình Định: 14,04
Ăn lô 15,65 Quảng Bình,
Ăn lô 37 Quảng Trị,
Ăn lô 14,04 Bình Định
256
05-04-23Khánh Hòa: 78,27,
Đà Nẵng: 04,85
Ăn lô 78 Khánh Hòa,
Ăn lô 04 Đà Nẵng
279
04-04-23Quảng Nam: 02,23,
Đắc Lắc: 87,62
Ăn lô 23,02 Quảng Nam184
03-04-23Phú Yên: 02,22,
TT Huế: 52,33
Ăn lô 22 Phú Yên,
Ăn lô 33 TT Huế
311
02-04-23Khánh Hòa: 96,71,
Kon Tum: 14,24,
: 78,66
Ăn lô 24 Kon Tum,
Ăn lô 66,78
475
01-04-23Đắc Nông: 36,68,
Quảng Ngãi: 64,71,
Đà Nẵng: 00,07
Trượt297
31-03-23Ninh Thuận: 53,67,
Gia Lai: 60,07
Trượt263
30-03-23Quảng Bình: 40,60,
Quảng Trị: 33,54,
Bình Định: 07,76
Ăn lô 60,40 Quảng Bình236
29-03-23Khánh Hòa: 09,04,
Đà Nẵng: 37,58
Trượt106
28-03-23Quảng Nam: 06,31,
Đắc Lắc: 12,95
Ăn lô 95 Đắc Lắc219
27-03-23Phú Yên: 79,32,
TT Huế: 03,02
Ăn lô 32,79 Phú Yên,
Ăn lô 02 TT Huế
115
26-03-23Khánh Hòa: 31,28,
Kon Tum: 79,13,
: 56,01
Ăn lô 79,13 Kon Tum304
25-03-23Đà Nẵng: 86,51,
Quảng Ngãi: 43,59,
Đắc Nông: 24,97
Ăn lô 43,59 Quảng Ngãi,
Ăn lô 24 Đắc Nông
286
24-03-23Ninh Thuận: 63,70,
Gia Lai: 69,19
Ăn lô 70 Ninh Thuận,
Ăn lô 69,19 Gia Lai
209
23-03-23Quảng Bình: 96,79,
Quảng Trị: 80,10,
Bình Định: 34,73
Ăn lô 10,80 Quảng Trị,
Ăn lô 34,73 Bình Định
263
22-03-23Khánh Hòa: 55,01,
Đà Nẵng: 91,14
Ăn lô 01,55 Khánh Hòa,
Ăn lô 14 Đà Nẵng
335
21-03-23Quảng Nam: 16,55,
Đắc Lắc: 66,93
Ăn lô 16 Quảng Nam300
20-03-23Phú Yên: 64,89,
TT Huế: 37,24
Ăn lô 24 TT Huế140
19-03-23Khánh Hòa: 06,76,
Kon Tum: 26,31,
: 33,26
Ăn lô 06,76 Khánh Hòa,
Ăn lô 26,33
385
18-03-23Đắc Nông: 41,28,
Quảng Ngãi: 33,21,
Đà Nẵng: 12,95
Trượt288
17-03-23Ninh Thuận: 35,57,
Gia Lai: 23,61
Ăn lô 23,61 Gia Lai229
16-03-23Quảng Bình: 48,10,
Quảng Trị: 65,98,
Bình Định: 51,36
Ăn lô 48 Quảng Bình,
Ăn lô 98 Quảng Trị,
Ăn lô 51 Bình Định
209
15-03-23Đà Nẵng: 98,47,
Khánh Hòa: 71,77
Ăn lô 47 Đà Nẵng281
14-03-23Quảng Nam: 75,03,
Đắc Lắc: 31,61
Ăn lô 03 Quảng Nam,
Ăn lô 31 Đắc Lắc
325
13-03-23Phú Yên: 13,62,
TT Huế: 45,79
Ăn lô 13 Phú Yên,
Ăn lô 79,45 TT Huế
316
12-03-23Khánh Hòa: 60,63,
Kon Tum: 49,84,
: 19,94
Ăn lô 60 Khánh Hòa,
Ăn lô 49 Kon Tum,
Ăn lô 94
239
11-03-23Đắc Nông: 35,50,
Quảng Ngãi: 51,68,
Đà Nẵng: 14,22
Ăn lô 50 Đắc Nông,
Ăn lô 51,68 Quảng Ngãi
243
10-03-23Gia Lai: 22,63,
Ninh Thuận: 18,40
Trượt326
09-03-23Quảng Bình: 17,88,
Quảng Trị: 08,93,
Bình Định: 27,93
Ăn lô 93 Quảng Trị,
Ăn lô 93 Bình Định
243
08-03-23Đà Nẵng: 58,78,
Khánh Hòa: 11,85
Ăn lô 58 Đà Nẵng,
Ăn lô 11 Khánh Hòa
252
07-03-23Đắc Lắc: 43,61,
Quảng Nam: 96,57
Ăn lô 96 Quảng Nam328