Home > Cặp xíu chủ Miền Trung siêu chuẩn

 Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay. Các chuyên gia SOI CẦU của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay.

CẶP XỈU CHỦ MT SIÊU VIP Giá 1.500.000 VNĐ
Phần mềm soi cầu lấy số cực chuẩn
Các bạn nạp thẻ từ 08h00 – 17h00 hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Lh ADMIN hoặc CSKH : 01656 125 521
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-05-23
27-05-23Đắc Nông: 779,442,
Quảng Ngãi: 084,154,
Đà Nẵng: 485,872
Trúng 084 Quảng Ngãi,
Trúng 485 Đà Nẵng
233
26-05-23Ninh Thuận: 490,667,
Gia Lai: 330,546
Trúng 330 Gia Lai181
25-05-23Quảng Bình: 883,630,
Quảng Trị: 689,745,
Bình Định: 605,913
Trúng 883 Quảng Bình,
Trúng 689 Quảng Trị,
Trúng 605 Bình Định
193
24-05-23Khánh Hòa: 797,103,
Đà Nẵng: 093,638
Trúng 797 Khánh Hòa,
Trúng 093 Đà Nẵng
207
23-05-23Quảng Nam: 693,802,
Đắc Lắc: 115,282
Trượt204
22-05-23Phú Yên: 036,469,
TT Huế: 886,612
Trúng 036 Phú Yên259
21-05-23Khánh Hòa: 983,052,
Kon Tum: 436,399,
: 222,555
Trúng 436 Kon Tum352
20-05-23Đắc Nông: 393,920,
Quảng Ngãi: 433,283,
Đà Nẵng: 422,991
Trượt250
19-05-23Ninh Thuận: 047,419,
Gia Lai: 034,962
Trượt271
18-05-23Quảng Bình: 822,690,
Quảng Trị: 900,384,
Bình Định: 408,221
Trượt209
17-05-23Khánh Hòa: 563,652,
Đà Nẵng: 260,150
Trượt236
16-05-23Quảng Nam: 700,522,
Đắc Lắc: 418,526
Trượt166
15-05-23Phú Yên: 768,598,
TT Huế: 357,294
Trượt218
14-05-23Khánh Hòa: 684,494,
Kon Tum: 489,156,
: 042,778
Trúng 684 Khánh Hòa,
Trúng 489 Kon Tum,
Trúng 042
280
13-05-23Đắc Nông: 110,352,
Quảng Ngãi: 238,796,
Đà Nẵng: 945,012
Trượt200
12-05-23Ninh Thuận: 593,230,
Gia Lai: 483,916
Trúng 593 Ninh Thuận,
Trúng 483 Gia Lai
271
11-05-23Quảng Bình: 521,429,
Quảng Trị: 366,941,
Bình Định: 627,052
Trượt189
10-05-23Khánh Hòa: 985,184,
Đà Nẵng: 929,549
Trượt232
09-05-23Quảng Nam: 467,326,
Đắc Lắc: 415,156
Trượt219
08-05-23Phú Yên: 186,723,
TT Huế: 699,949
Trượt266
07-05-23Khánh Hòa: 961,753,
Kon Tum: 950,592,
: 347,513
Trúng 950 Kon Tum323
06-05-23Đắc Nông: 338,940,
Quảng Ngãi: 333,054,
Đà Nẵng: 468,402
Trúng 333 Quảng Ngãi,
Trúng 468 Đà Nẵng
153
05-05-23Ninh Thuận: 914,211,
Gia Lai: 696,891
Trượt229
04-05-23Quảng Bình: 481,568,
Quảng Trị: 050,942,
Bình Định: 030,502
Trúng 030 Bình Định209
03-05-23Khánh Hòa: 950,692,
Đà Nẵng: 688,742
Trúng 688 Đà Nẵng247
02-05-23Quảng Nam: 312,290,
Đắc Lắc: 567,863
Trúng 567 Đắc Lắc209
01-05-23Phú Yên: 113,594,
TT Huế: 429,575
Trượt191
30-04-23Khánh Hòa: 021,925,
Kon Tum: 919,690,
: 763,373
Trúng 021 Khánh Hòa,
Trúng 919 Kon Tum
323
29-04-23Đắc Nông: 950,584,
Quảng Ngãi: 940,513,
Đà Nẵng: 364,081
Trúng 940 Quảng Ngãi,
Trúng 364 Đà Nẵng
266
28-04-23Ninh Thuận: 060,930,
Gia Lai: 979,365
Trúng 979 Gia Lai246
27-04-23Quảng Bình: 114,406,
Quảng Trị: 179,938,
Bình Định: 720,161
Trúng 720 Bình Định178
26-04-23Khánh Hòa: 810,840,
Đà Nẵng: 057,845
Trúng 057 Đà Nẵng280
25-04-23Quảng Nam: 437,164,
Đắc Lắc: 527,074
Trúng 527 Đắc Lắc209
24-04-23Phú Yên: 966,981,
TT Huế: 617,371
Trúng 966 Phú Yên,
Trúng 617 TT Huế
199
23-04-23Khánh Hòa: 090,723,
Kon Tum: 673,090,
: 368,798
Trúng 673 Kon Tum326
22-04-23Đắc Nông: 685,301,
Quảng Ngãi: 053,669,
Đà Nẵng: 157,797
Trúng 685 Đắc Nông219
21-04-23Ninh Thuận: 120,410,
Gia Lai: 016,690
Trúng 016 Gia Lai149
20-04-23Quảng Bình: 499,320,
Quảng Trị: 283,336,
Bình Định: 843,827
Trúng 499 Quảng Bình,
Trúng 283 Quảng Trị
246
19-04-23Khánh Hòa: 189,842,
Đà Nẵng: 830,134
Trượt232
18-04-23Quảng Nam: 614,925,
Đắc Lắc: 794,237
Trúng 614 Quảng Nam170
17-04-23Phú Yên: 514,476,
TT Huế: 580,217
Trúng 580 TT Huế212
16-04-23Khánh Hòa: 849,487,
Kon Tum: 011,953,
: 488,176
Trúng 849 Khánh Hòa334
15-04-23Đà Nẵng: 199,936,
Quảng Ngãi: 428,528,
Đắc Nông: 406,632
Trúng 428 Quảng Ngãi191
14-04-23Ninh Thuận: 062,753,
Gia Lai: 398,553
Trúng 062 Ninh Thuận251
13-04-23Quảng Bình: 439,190,
Quảng Trị: 916,469,
Bình Định: 523,430
Trúng 523 Bình Định269
12-04-23Khánh Hòa: 288,041,
Đà Nẵng: 910,617
Trúng 288 Khánh Hòa229
11-04-23Quảng Nam: 692,931,
Đắc Lắc: 234,365
Trượt158
10-04-23Phú Yên: 450,511,
TT Huế: 141,590
Trượt237
09-04-23Khánh Hòa: 711,389,
Kon Tum: 859,819,
: 107,275
Trượt280
08-04-23Đắc Nông: 520,854,
Quảng Ngãi: 613,550,
Đà Nẵng: 782,010
Trúng 520 Đắc Nông183
07-04-23Ninh Thuận: 710,972,
Gia Lai: 637,877
Trúng 710 Ninh Thuận,
Trúng 637 Gia Lai
145
06-04-23Quảng Bình: 202,417,
Quảng Trị: 631,813,
Bình Định: 273,822
Trúng 202 Quảng Bình,
Trúng 273 Bình Định
207
05-04-23Khánh Hòa: 704,088,
Đà Nẵng: 958,111
Trúng 704 Khánh Hòa176
04-04-23Quảng Nam: 179,082,
Đắc Lắc: 461,877
Trượt226
03-04-23Phú Yên: 910,278,
TT Huế: 312,109
Trúng 910 Phú Yên,
Trúng 312 TT Huế
190
02-04-23Khánh Hòa: 931,265,
Kon Tum: 118,808,
: 496,951
Trượt299
01-04-23Đắc Nông: 323,873,
Quảng Ngãi: 062,863,
Đà Nẵng: 969,751
Trúng 062 Quảng Ngãi232
31-03-23Ninh Thuận: 713,658,
Gia Lai: 741,968
Trượt220
30-03-23Quảng Bình: 707,225,
Quảng Trị: 530,765,
Bình Định: 716,400
Trúng 707 Quảng Bình,
Trúng 530 Quảng Trị
170
29-03-23Khánh Hòa: 777,760,
Đà Nẵng: 743,184
Trúng 743 Đà Nẵng133
28-03-23Quảng Nam: 864,290,
Đắc Lắc: 158,724
Trượt191
27-03-23Phú Yên: 237,372,
TT Huế: 473,832
Trúng 237 Phú Yên257
26-03-23Khánh Hòa: 397,970,
Kon Tum: 704,550,
: 006,159
Trượt320
25-03-23Đà Nẵng: 585,446,
Quảng Ngãi: 996,821,
Đắc Nông: 325,560
Trúng 585 Đà Nẵng,
Trúng 996 Quảng Ngãi
219
24-03-23Ninh Thuận: 362,355,
Gia Lai: 928,660
Trượt234
23-03-23Quảng Bình: 055,623,
Quảng Trị: 993,967,
Bình Định: 869,775
Trúng 993 Quảng Trị275
22-03-23Khánh Hòa: 755,041,
Đà Nẵng: 831,088
Trượt227
21-03-23Quảng Nam: 617,932,
Đắc Lắc: 563,445
Trúng 617 Quảng Nam214
20-03-23Phú Yên: 419,628,
TT Huế: 654,293
Trúng 419 Phú Yên170
19-03-23Khánh Hòa: 909,205,
Kon Tum: 105,634,
: 618,941
Trúng 909 Khánh Hòa,
Trúng 105 Kon Tum
314
18-03-23Đắc Nông: 507,429,
Quảng Ngãi: 316,786,
Đà Nẵng: 814,519
Trúng 316 Quảng Ngãi159
17-03-23Ninh Thuận: 055,660,
Gia Lai: 347,658
Trúng 055 Ninh Thuận,
Trúng 347 Gia Lai
245
16-03-23Quảng Bình: 016,712,
Quảng Trị: 082,712,
Bình Định: 482,347
Trượt280
15-03-23Đà Nẵng: 606,736,
Khánh Hòa: 669,471
Trúng 669 Khánh Hòa192
14-03-23Quảng Nam: 966,081,
Đắc Lắc: 407,881
Trúng 407 Đắc Lắc249
13-03-23Phú Yên: 670,297,
TT Huế: 873,287
Trượt156
12-03-23Khánh Hòa: 459,120,
Kon Tum: 717,655,
: 167,813
Trúng 717 Kon Tum424
11-03-23Đắc Nông: 923,832,
Quảng Ngãi: 188,134,
Đà Nẵng: 488,556
Trượt234
10-03-23Gia Lai: 229,180,
Ninh Thuận: 937,387
Trúng 937 Ninh Thuận212
09-03-23Quảng Bình: 945,514,
Quảng Trị: 582,781,
Bình Định: 704,577
Trượt216
08-03-23Đà Nẵng: 959,936,
Khánh Hòa: 278,953
Trúng 278 Khánh Hòa174
07-03-23Đắc Lắc: 973,830,
Quảng Nam: 691,475
Trượt188