Home > Bao lô Miền Trung siêu chuẩn

 Lô Bạch Thủ là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!
BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí: 600.000 VNĐ
Phần mềm soi cầu lấy số cực chuẩn
Các bạn nạp thẻ từ 08h00 – 17h00 hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Lh ADMIN hoặc CSKH : 01656 125 521

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09-23
23-09-23Đắc Nông: 96,
Quảng Ngãi: 16,
Đà Nẵng: 19
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng
216
22-09-23Ninh Thuận: 25,
Gia Lai: 27
Trượt202
21-09-23Quảng Bình: 19,
Quảng Trị: 26,
Bình Định: 45
Trúng Bình Định240
20-09-23Khánh Hòa: 69,
Đà Nẵng: 62
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
120
19-09-23Quảng Nam: 95,
Đắc Lắc: 75
Trượt228
18-09-23Phú Yên: 15,
TT Huế: 07
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
173
17-09-23Khánh Hòa: 19,
Kon Tum: 03,
: 65
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Kon Tum,
Trúng
362
16-09-23Đắc Nông: 63,
Quảng Ngãi: 05,
Đà Nẵng: 29
Trượt279
15-09-23Ninh Thuận: 69,
Gia Lai: 77
Trượt130
14-09-23Quảng Bình: 99,
Quảng Trị: 99,
Bình Định: 92
Trúng Bình Định328
13-09-23Khánh Hòa: 90,
Đà Nẵng: 76
Trúng Khánh Hòa66
12-09-23Quảng Nam: 47,
Đắc Lắc: 24
Trúng Quảng Nam,
Trúng Đắc Lắc
194
11-09-23Phú Yên: 23,
TT Huế: 91
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
167
10-09-23Khánh Hòa: 38,
Kon Tum: 04,
: 32
Trượt179
09-09-23Đắc Nông: 48,
Quảng Ngãi: 95,
Đà Nẵng: 80
Trúng Đắc Nông275
08-09-23Ninh Thuận: 72,
Gia Lai: 20
Trúng Gia Lai124
07-09-23Quảng Bình: 73,
Quảng Trị: 72,
Bình Định: 78
Trúng Quảng Bình,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Bình Định
149
06-09-23Khánh Hòa: 36,
Đà Nẵng: 48
Trượt319
05-09-23Quảng Nam: 14,
Đắc Lắc: 46
Trượt174
04-09-23Phú Yên: 51,
TT Huế: 51
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
194
03-09-23Khánh Hòa: 13,
Kon Tum: 56,
: 80
Trúng 224
02-09-23Đắc Nông: 87,
Quảng Ngãi: 86,
Đà Nẵng: 62
Trúng Đắc Nông,
Trúng Quảng Ngãi
241
01-09-23Ninh Thuận: 82,
Gia Lai: 40
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
178
31-08-23Quảng Bình: 85,
Quảng Trị: 24,
Bình Định: 42
Trúng Quảng Bình,
Trúng Quảng Trị
238
30-08-23Khánh Hòa: 20,
Đà Nẵng: 29
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
30
29-08-23Quảng Nam: 19,
Đắc Lắc: 74
Trượt242
28-08-23Phú Yên: 06,
TT Huế: 47
Trượt192
27-08-23Khánh Hòa: 55,
Kon Tum: 48,
: 83
Trúng Kon Tum299
26-08-23Đắc Nông: 18,
Quảng Ngãi: 17,
Đà Nẵng: 23
Trúng Đắc Nông,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đà Nẵng
339
25-08-23Ninh Thuận: 12,
Gia Lai: 15
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
228
24-08-23Quảng Bình: 85,
Quảng Trị: 77,
Bình Định: 33
Trúng Quảng Bình152
23-08-23Khánh Hòa: 25,
Đà Nẵng: 50
Trúng Khánh Hòa70
22-08-23Quảng Nam: 66,
Đắc Lắc: 28
Trượt377
21-08-23Phú Yên: 12,
TT Huế: 23
Trúng Phú Yên231
20-08-23Khánh Hòa: 70,
Kon Tum: 78,
: 02
Trúng Kon Tum,
Trúng
214
19-08-23Đắc Nông: 29,
Quảng Ngãi: 65,
Đà Nẵng: 80
Trúng Quảng Ngãi219
18-08-23Ninh Thuận: 79,
Gia Lai: 24
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
210
17-08-23Quảng Bình: 30,
Quảng Trị: 11,
Bình Định: 09
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định
243
16-08-23Khánh Hòa: 12,
Đà Nẵng: 67
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
169
15-08-23Quảng Nam: 40,
Đắc Lắc: 11
Trúng Đắc Lắc83
14-08-23Phú Yên: 41,
TT Huế: 24
Trượt146
13-08-23Khánh Hòa: 56,
Kon Tum: 84,
: 56
Trúng Khánh Hòa,
Trúng
154
12-08-23Đắc Nông: 77,
Quảng Ngãi: 19,
Đà Nẵng: 59
Trúng Đà Nẵng169
11-08-23Ninh Thuận: 06,
Gia Lai: 77
Trúng Ninh Thuận134
10-08-23Quảng Bình: 42,
Quảng Trị: 22,
Bình Định: 19
Trúng Quảng Bình296
09-08-23Khánh Hòa: 93,
Đà Nẵng: 41
Trượt254
08-08-23Quảng Nam: 75,
Đắc Lắc: 50
Trượt163
07-08-23Phú Yên: 30,
TT Huế: 44
Trúng TT Huế78
06-08-23Khánh Hòa: 40,
Kon Tum: 61,
: 13
Trúng Khánh Hòa,
Trúng
157
05-08-23Đắc Nông: 03,
Quảng Ngãi: 02,
Đà Nẵng: 77
Trúng Đà Nẵng271
04-08-23Ninh Thuận: 67,
Gia Lai: 74
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
181
03-08-23Quảng Bình: 52,
Quảng Trị: 54,
Bình Định: 78
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định
266
02-08-23Khánh Hòa: 46,
Đà Nẵng: 25
Trúng Đà Nẵng196
01-08-23Quảng Nam: 23,
Đắc Lắc: 89
Trúng Quảng Nam,
Trúng Đắc Lắc
157
31-07-23Phú Yên: 09,
TT Huế: 43
Trúng TT Huế74
30-07-23Khánh Hòa: 94,
Kon Tum: 65,
: 03
Trượt376
29-07-23Đắc Nông: 44,
Quảng Ngãi: 57,
Đà Nẵng: 23
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đà Nẵng
133
28-07-23Ninh Thuận: 34,
Gia Lai: 14
Trúng Ninh Thuận258
27-07-23Quảng Bình: 36,
Quảng Trị: 57,
Bình Định: 35
Trúng Quảng Bình,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Bình Định
154
26-07-23Khánh Hòa: 62,
Đà Nẵng: 62
Trượt110
25-07-23Quảng Nam: 78,
Đắc Lắc: 92
Trượt157
24-07-23Phú Yên: 50,
TT Huế: 30
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
112
23-07-23Khánh Hòa: 87,
Kon Tum: 75,
: 59
Trượt119
22-07-23Đắc Nông: 13,
Quảng Ngãi: 02,
Đà Nẵng: 78
Trúng Đắc Nông,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đà Nẵng
235
21-07-23Ninh Thuận: 16,
Gia Lai: 19
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
287
20-07-23Quảng Bình: 80,
Quảng Trị: 20,
Bình Định: 35
Trúng Quảng Bình,
Trúng Quảng Trị
250
19-07-23Khánh Hòa: 69,
Đà Nẵng: 30
Trượt198
18-07-23Quảng Nam: 32,
Đắc Lắc: 94
Trúng Đắc Lắc254
17-07-23Phú Yên: 13,
TT Huế: 95
Trượt374
16-07-23Khánh Hòa: 74,
Kon Tum: 14,
: 03
Trúng Khánh Hòa341
15-07-23Đắc Nông: 33,
Quảng Ngãi: 46,
Đà Nẵng: 70
Trúng Quảng Ngãi200
14-07-23Ninh Thuận: 42,
Gia Lai: 78
Trượt208
13-07-23Quảng Trị: 34,
Bình Định: 23,
Quảng Bình: 65
Trúng Bình Định201
12-07-23Khánh Hòa: 97,
Đà Nẵng: 51
Trượt132
11-07-23Quảng Nam: 33,
Đắc Lắc: 93
Trúng Đắc Lắc260
10-07-23Phú Yên: 57,
TT Huế: 68
Trúng TT Huế111
09-07-23Khánh Hòa: 19,
Kon Tum: 43,
: 16
Trúng Khánh Hòa,
Trúng
170
08-07-23Đắc Nông: 98,
Quảng Ngãi: 38,
Đà Nẵng: 63
Trượt157
07-07-23Ninh Thuận: 54,
Gia Lai: 78
Trúng Ninh Thuận358
06-07-23Quảng Bình: 18,
Quảng Trị: 30,
Bình Định: 48
Trúng Bình Định230
05-07-23Khánh Hòa: 35,
Đà Nẵng: 42
Trúng Đà Nẵng209
04-07-23Quảng Nam: 62,
Đắc Lắc: 24
Trúng Quảng Nam,
Trúng Đắc Lắc
201