Home > Lô 3 số Miền Trung siêu chuẩn

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-05-23
27-05-23Đắc Nông: 547,
Quảng Ngãi: 869,
Đà Nẵng: 800
Trượt323
26-05-23Ninh Thuận: 079,
Gia Lai: 903
Trúng Gia Lai245
25-05-23Quảng Bình: 034,
Quảng Trị: 625,
Bình Định: 538
Trúng Quảng Bình261
24-05-23Khánh Hòa: 827,
Đà Nẵng: 194
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
204
23-05-23Quảng Nam: 359,
Đắc Lắc: 889
Trúng Quảng Nam350
22-05-23Phú Yên: 282,
TT Huế: 687
Trúng Phú Yên279
21-05-23Khánh Hòa: 631,
Kon Tum: 755,
: 142
Trúng 404
20-05-23Đắc Nông: 228,
Quảng Ngãi: 762,
Đà Nẵng: 565
Trượt248
19-05-23Ninh Thuận: 163,
Gia Lai: 386
Trượt335
18-05-23Quảng Bình: 914,
Quảng Trị: 096,
Bình Định: 569
Trúng Bình Định328
17-05-23Khánh Hòa: 927,
Đà Nẵng: 290
Trượt172
16-05-23Quảng Nam: 644,
Đắc Lắc: 994
Trúng Đắc Lắc332
15-05-23Phú Yên: 974,
TT Huế: 155
Trúng TT Huế265
14-05-23Khánh Hòa: 745,
Kon Tum: 657,
: 145
Trúng Kon Tum,
Trúng
368
13-05-23Đắc Nông: 794,
Quảng Ngãi: 998,
Đà Nẵng: 895
Trúng Đắc Nông,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đà Nẵng
255
12-05-23Ninh Thuận: 228,
Gia Lai: 652
Trượt283
11-05-23Quảng Bình: 031,
Quảng Trị: 970,
Bình Định: 016
Trượt264
10-05-23Khánh Hòa: 093,
Đà Nẵng: 243
Trượt186
09-05-23Quảng Nam: 184,
Đắc Lắc: 406
Trượt265
08-05-23Phú Yên: 557,
TT Huế: 413
Trượt185
07-05-23Khánh Hòa: 020,
Kon Tum: 123,
: 945
Trúng Kon Tum396
06-05-23Đắc Nông: 936,
Quảng Ngãi: 407,
Đà Nẵng: 320
Trúng Quảng Ngãi169
05-05-23Ninh Thuận: 151,
Gia Lai: 828
Trượt211
04-05-23Quảng Bình: 282,
Quảng Trị: 814,
Bình Định: 194
Trúng Quảng Trị270
03-05-23Khánh Hòa: 744,
Đà Nẵng: 751
Trượt286
02-05-23Quảng Nam: 074,
Đắc Lắc: 548
Trượt306
01-05-23Phú Yên: 367,
TT Huế: 398
Trúng TT Huế278
30-04-23Khánh Hòa: 883,
Kon Tum: 729,
: 450
Trượt355
29-04-23Đắc Nông: 230,
Quảng Ngãi: 911,
Đà Nẵng: 897
Trúng Đà Nẵng218
28-04-23Ninh Thuận: 277,
Gia Lai: 159
Trúng Gia Lai275
27-04-23Quảng Bình: 189,
Quảng Trị: 109,
Bình Định: 060
Trúng Quảng Trị193
26-04-23Khánh Hòa: 935,
Đà Nẵng: 702
Trúng Đà Nẵng305
25-04-23Quảng Nam: 631,
Đắc Lắc: 911
Trúng Đắc Lắc284
24-04-23Phú Yên: 862,
TT Huế: 586
Trúng TT Huế112
23-04-23Khánh Hòa: 914,
Kon Tum: 299,
: 412
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Kon Tum
445
22-04-23Đắc Nông: 751,
Quảng Ngãi: 648,
Đà Nẵng: 151
Trượt252
21-04-23Ninh Thuận: 654,
Gia Lai: 294
Trượt250
20-04-23Quảng Bình: 188,
Quảng Trị: 741,
Bình Định: 557
Trúng Quảng Trị260
19-04-23Khánh Hòa: 913,
Đà Nẵng: 407
Trượt230
18-04-23Quảng Nam: 337,
Đắc Lắc: 778
Trượt218
17-04-23Phú Yên: 501,
TT Huế: 463
Trượt357
16-04-23Khánh Hòa: 083,
Kon Tum: 645,
: 940
Trượt310
15-04-23Đà Nẵng: 356,
Quảng Ngãi: 825,
Đắc Nông: 465
Trượt238
14-04-23Ninh Thuận: 967,
Gia Lai: 824
Trượt307
13-04-23Quảng Bình: 220,
Quảng Trị: 013,
Bình Định: 716
Trúng Quảng Trị297
12-04-23Khánh Hòa: 735,
Đà Nẵng: 233
Trúng Đà Nẵng179
11-04-23Quảng Nam: 134,
Đắc Lắc: 785
Trượt118
10-04-23Phú Yên: 668,
TT Huế: 385
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
221
09-04-23Khánh Hòa: 626,
Kon Tum: 929,
: 421
Trượt274
08-04-23Đắc Nông: 452,
Quảng Ngãi: 026,
Đà Nẵng: 869
Trượt187
07-04-23Ninh Thuận: 421,
Gia Lai: 438
Trượt226
06-04-23Quảng Bình: 230,
Quảng Trị: 547,
Bình Định: 961
Trúng Quảng Bình270
05-04-23Khánh Hòa: 443,
Đà Nẵng: 941
Trượt284
04-04-23Quảng Nam: 609,
Đắc Lắc: 432
Trượt242
03-04-23Phú Yên: 921,
TT Huế: 889
Trúng Phú Yên275
02-04-23Khánh Hòa: 535,
Kon Tum: 741,
: 790
Trượt238
01-04-23Đắc Nông: 153,
Quảng Ngãi: 809,
Đà Nẵng: 080
Trúng Quảng Ngãi288
31-03-23Ninh Thuận: 363,
Gia Lai: 513
Trượt319
30-03-23Quảng Bình: 085,
Quảng Trị: 555,
Bình Định: 836
Trúng Quảng Trị235
29-03-23Khánh Hòa: 803,
Đà Nẵng: 621
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
346
28-03-23Quảng Nam: 891,
Đắc Lắc: 821
Trượt208
27-03-23Phú Yên: 409,
TT Huế: 564
Trượt274
26-03-23Khánh Hòa: 363,
Kon Tum: 669,
: 844
Trúng 271
25-03-23Đà Nẵng: 904,
Quảng Ngãi: 250,
Đắc Nông: 354
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
220
24-03-23Ninh Thuận: 172,
Gia Lai: 268
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
147
23-03-23Quảng Bình: 927,
Quảng Trị: 142,
Bình Định: 450
Trượt290
22-03-23Khánh Hòa: 207,
Đà Nẵng: 250
Trượt179
21-03-23Quảng Nam: 375,
Đắc Lắc: 038
Trượt265
20-03-23Phú Yên: 447,
TT Huế: 814
Trượt296
19-03-23Khánh Hòa: 764,
Kon Tum: 809,
: 835
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Kon Tum,
Trúng
529
18-03-23Đắc Nông: 814,
Quảng Ngãi: 813,
Đà Nẵng: 634
Trúng Đắc Nông335
17-03-23Ninh Thuận: 067,
Gia Lai: 415
Trúng Ninh Thuận286
16-03-23Quảng Bình: 622,
Quảng Trị: 737,
Bình Định: 436
Trượt204
15-03-23Đà Nẵng: 956,
Khánh Hòa: 973
Trượt187
14-03-23Quảng Nam: 572,
Đắc Lắc: 075
Trúng Đắc Lắc259
13-03-23Phú Yên: 063,
TT Huế: 422
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
336
12-03-23Khánh Hòa: 574,
Kon Tum: 642,
: 419
Trượt285
11-03-23Đắc Nông: 558,
Quảng Ngãi: 722,
Đà Nẵng: 523
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng
254
10-03-23Gia Lai: 606,
Ninh Thuận: 227
Trượt266
09-03-23Quảng Bình: 800,
Quảng Trị: 147,
Bình Định: 242
Trượt312
08-03-23Đà Nẵng: 004,
Khánh Hòa: 933
Trượt158
07-03-23Đắc Lắc: 204,
Quảng Nam: 232
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
293