Home > Cặp xíu chủ Miền Nam siêu chuẩn

Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay. Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MN SIÊU VIP Giá 1.500.000 VNĐ
Phần mềm soi cầu lấy số cực chuẩn
Các bạn nạp thẻ từ 08h00 – 16h00 hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Lh ADMIN hoặc CSKH : 01656 125 521
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-05-23
27-05-23Hậu Giang: 100,573,
Bình Phước: 775,279,
Long An: 646,934,
TP HCM: 702,027
Trúng 775 Bình Phước,
Trúng 646 Long An
259
26-05-23Trà Vinh: 744,511,
Bình Dương: 447,611,
Vĩnh Long: 768,564
Trượt255
25-05-23Bình Thuận: 636,132,
An Giang: 172,571,
Tây Ninh: 797,470
Trúng 636 Bình Thuận,
Trúng 172 An Giang
237
24-05-23Sóc Trăng: 582,961,
Cần Thơ: 481,093,
Đồng Nai: 317,459
Trúng 582 Sóc Trăng,
Trúng 481 Cần Thơ,
Trúng 317 Đồng Nai
207
23-05-23Bạc Liêu: 018,184,
Vũng Tàu: 573,295,
Bến Tre: 224,886
Trúng 018 Bạc Liêu,
Trúng 573 Vũng Tàu,
Trúng 224 Bến Tre
159
22-05-23Cà Mau: 616,477,
Đồng Tháp: 070,510,
TP HCM: 510,112
Trúng 616 Cà Mau207
21-05-23: 135,282,
Kiên Giang: 268,436,
Tiền Giang: 952,632
Trúng 268 Kiên Giang,
Trúng 952 Tiền Giang
224
20-05-23Hậu Giang: 181,724,
Bình Phước: 161,172,
Long An: 588,605,
TP HCM: 019,899
Trúng 019 TP HCM232
19-05-23Trà Vinh: 291,433,
Bình Dương: 200,947,
Vĩnh Long: 311,480
Trúng 311 Vĩnh Long217
18-05-23Bình Thuận: 535,179,
An Giang: 629,645,
Tây Ninh: 625,424
Trượt184
17-05-23Sóc Trăng: 942,264,
Cần Thơ: 231,959,
Đồng Nai: 638,183
Trúng 231 Cần Thơ,
Trúng 638 Đồng Nai
215
16-05-23Bạc Liêu: 077,429,
Vũng Tàu: 939,723,
Bến Tre: 526,156
Trúng 077 Bạc Liêu,
Trúng 526 Bến Tre
209
15-05-23Cà Mau: 303,369,
Đồng Tháp: 236,730,
TP HCM: 227,257
Trượt231
14-05-23: 362,987,
Kiên Giang: 184,219,
Tiền Giang: 671,223
Trúng 671 Tiền Giang230
13-05-23Hậu Giang: 486,208,
Bình Phước: 503,719,
Long An: 753,285,
TP HCM: 994,482
Trúng 486 Hậu Giang,
Trúng 503 Bình Phước,
Trúng 753 Long An,
Trúng 994 TP HCM
146
12-05-23Trà Vinh: 253,070,
Bình Dương: 049,897,
Vĩnh Long: 730,472
Trúng 253 Trà Vinh236
11-05-23Bình Thuận: 646,329,
An Giang: 012,363,
Tây Ninh: 202,742
Trúng 646 Bình Thuận239
10-05-23Sóc Trăng: 219,802,
Cần Thơ: 993,643,
Đồng Nai: 864,770
Trúng 219 Sóc Trăng,
Trúng 993 Cần Thơ
218
09-05-23Bạc Liêu: 765,696,
Vũng Tàu: 609,146,
Bến Tre: 648,256
Trượt190
08-05-23Cà Mau: 481,595,
Đồng Tháp: 565,946,
TP HCM: 663,048
Trúng 663 TP HCM221
07-05-23: 440,446,
Kiên Giang: 776,963,
Tiền Giang: 389,780
Trúng 440 ,
Trúng 776 Kiên Giang
271
06-05-23Hậu Giang: 086,511,
Bình Phước: 532,923,
Long An: 111,574,
TP HCM: 593,030
Trượt183
05-05-23Trà Vinh: 626,008,
Bình Dương: 497,849,
Vĩnh Long: 507,011
Trượt288
04-05-23Bình Thuận: 054,337,
An Giang: 445,001,
Tây Ninh: 893,867
Trượt228
03-05-23Sóc Trăng: 539,220,
Cần Thơ: 447,518,
Đồng Nai: 587,317
Trúng 447 Cần Thơ181
02-05-23Bạc Liêu: 162,821,
Vũng Tàu: 103,290,
Bến Tre: 680,591
Trượt223
01-05-23Cà Mau: 043,431,
Đồng Tháp: 056,638,
TP HCM: 127,338
Trúng 127 TP HCM210
30-04-23: 283,681,
Kiên Giang: 158,783,
Tiền Giang: 125,785
Trúng 283 ,
Trúng 158 Kiên Giang,
Trúng 125 Tiền Giang
223
29-04-23Hậu Giang: 409,630,
Bình Phước: 447,061,
Long An: 045,073,
TP HCM: 255,209
Trúng 045 Long An,
Trúng 255 TP HCM
204
28-04-23Trà Vinh: 107,103,
Bình Dương: 804,664,
Vĩnh Long: 089,623
Trúng 107 Trà Vinh237
27-04-23Bình Thuận: 526,334,
An Giang: 305,929,
Tây Ninh: 526,997
Trượt252
26-04-23Sóc Trăng: 140,601,
Cần Thơ: 961,948,
Đồng Nai: 899,214
Trúng 140 Sóc Trăng187
25-04-23Bạc Liêu: 922,789,
Vũng Tàu: 062,301,
Bến Tre: 389,354
Trúng 922 Bạc Liêu,
Trúng 062 Vũng Tàu,
Trúng 389 Bến Tre
194
24-04-23Cà Mau: 087,066,
Đồng Tháp: 237,030,
TP HCM: 423,041
Trúng 087 Cà Mau,
Trúng 237 Đồng Tháp
202
23-04-23: 963,246,
Kiên Giang: 472,116,
Tiền Giang: 570,343
Trúng 472 Kiên Giang,
Trúng 570 Tiền Giang
195
22-04-23Hậu Giang: 143,951,
Bình Phước: 949,896,
Long An: 743,036,
TP HCM: 998,531
Trúng 143 Hậu Giang,
Trúng 949 Bình Phước,
Trúng 998 TP HCM
165
21-04-23Trà Vinh: 087,993,
Bình Dương: 431,291,
Vĩnh Long: 500,226
Trúng 431 Bình Dương227
20-04-23Bình Thuận: 904,678,
An Giang: 969,774,
Tây Ninh: 835,131
Trượt234
19-04-23Sóc Trăng: 196,539,
Cần Thơ: 008,486,
Đồng Nai: 485,223
Trượt191
18-04-23Bạc Liêu: 727,457,
Vũng Tàu: 132,395,
Bến Tre: 066,555
Trúng 066 Bến Tre189
17-04-23Cà Mau: 426,365,
Đồng Tháp: 373,683,
TP HCM: 829,755
Trúng 426 Cà Mau,
Trúng 373 Đồng Tháp
192
16-04-23: 573,989,
Kiên Giang: 428,189,
Tiền Giang: 063,451
Trượt230
15-04-23TP HCM: 672,449,
Long An: 775,750,
Hậu Giang: 656,255,
Bình Phước: 979,658
Trúng 979 Bình Phước236
14-04-23Trà Vinh: 080,204,
Bình Dương: 661,498,
Vĩnh Long: 443,042
Trượt177
13-04-23Bình Thuận: 023,958,
An Giang: 451,401,
Tây Ninh: 893,059
Trượt206
12-04-23Sóc Trăng: 423,343,
Cần Thơ: 881,149,
Đồng Nai: 508,219
Trúng 423 Sóc Trăng,
Trúng 881 Cần Thơ,
Trúng 508 Đồng Nai
247
11-04-23Bạc Liêu: 164,461,
Vũng Tàu: 979,909,
Bến Tre: 959,385
Trúng 164 Bạc Liêu,
Trúng 979 Vũng Tàu
214
10-04-23Cà Mau: 583,877,
Đồng Tháp: 373,630,
TP HCM: 253,846
Trúng 373 Đồng Tháp195
09-04-23: 143,777,
Kiên Giang: 899,560,
Tiền Giang: 321,943
Trúng 143 ,
Trúng 321 Tiền Giang
238
08-04-23Hậu Giang: 742,197,
Bình Phước: 527,209,
Long An: 180,757,
TP HCM: 799,505
Trúng 180 Long An205
07-04-23Trà Vinh: 397,235,
Bình Dương: 504,175,
Vĩnh Long: 006,233
Trúng 397 Trà Vinh204
06-04-23Bình Thuận: 262,376,
An Giang: 483,312,
Tây Ninh: 675,516
Trúng 262 Bình Thuận,
Trúng 483 An Giang,
Trúng 675 Tây Ninh
272
05-04-23Sóc Trăng: 202,863,
Cần Thơ: 471,255,
Đồng Nai: 056,125
Trúng 202 Sóc Trăng,
Trúng 056 Đồng Nai
209
04-04-23Bến Tre: 711,408,
Vũng Tàu: 423,875,
Bạc Liêu: 181,990
Trúng 711 Bến Tre185
03-04-23Cà Mau: 125,102,
Đồng Tháp: 415,674,
TP HCM: 507,743
Trúng 125 Cà Mau,
Trúng 415 Đồng Tháp,
Trúng 507 TP HCM
232
02-04-23: 854,528,
Kiên Giang: 622,071,
Tiền Giang: 571,414
Trượt226
01-04-23Hậu Giang: 153,463,
Bình Phước: 787,095,
Long An: 938,618,
TP HCM: 536,027
Trúng 153 Hậu Giang196
31-03-23Trà Vinh: 984,218,
Bình Dương: 353,583,
Vĩnh Long: 383,261
Trượt212
30-03-23Tây Ninh: 586,166,
An Giang: 900,783,
Bình Thuận: 896,132
Trúng 586 Tây Ninh224
29-03-23Sóc Trăng: 734,614,
Cần Thơ: 899,476,
Đồng Nai: 515,320
Trúng 899 Cần Thơ238
28-03-23Bến Tre: 718,169,
Vũng Tàu: 208,874,
Bạc Liêu: 371,784
Trượt177
27-03-23Cà Mau: 335,950,
Đồng Tháp: 449,428,
TP HCM: 141,233
Trúng 449 Đồng Tháp230
26-03-23: 456,846,
Kiên Giang: 809,642,
Tiền Giang: 379,991
Trượt270