Home > Lô 3 số Miền Trung siêu chuẩn

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-10-21
25-10-21TT Huế: 555,
Phú Yên: 145
Trượt165
24-10-21Kon Tum: 313,
Khánh Hòa: 750
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
242
23-10-21Đà Nẵng: 140,
Đắc Nông: 113
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
154
22-10-21Gia Lai: 448,
Ninh Thuận: 648
Trúng Gia Lai233
21-10-21Bình Định: 257,
Quảng Trị: 441,
Quảng Bình: 797
Trúng Quảng Trị238
20-10-21Đà Nẵng: 751,
Khánh Hòa: 843
Trượt187
19-10-21Đắc Lắc: 084,
Quảng Nam: 902
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
226
18-10-21TT Huế: 243,
Phú Yên: 854
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
327
17-10-21Kon Tum: 993,
Khánh Hòa: 987
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
142
16-10-21Đà Nẵng: 160,
Đắc Nông: 649
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
170
15-10-21Gia Lai: 516,
Ninh Thuận: 243
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
231
14-10-21Bình Định: 498,
Quảng Trị: 601,
Quảng Bình: 349
Trượt331
13-10-21Đà Nẵng: 269,
Khánh Hòa: 137
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
224
12-10-21Đắc Lắc: 447,
Quảng Nam: 842
Trúng Quảng Nam203
11-10-21TT Huế: 459,
Phú Yên: 254
Trúng TT Huế209
10-10-21Kon Tum: 125,
Khánh Hòa: 387
Trượt229
09-10-21Đà Nẵng: 603,
Đắc Nông: 319
Trượt221
08-10-21Gia Lai: 664,
Ninh Thuận: 603
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
07-10-21Bình Định: 670,
Quảng Trị: 210,
Quảng Bình: 677
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
242
06-10-21Đà Nẵng: 106,
Khánh Hòa: 416
Trượt292
05-10-21Đắc Lắc: 933,
Quảng Nam: 666
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
262
04-10-21TT Huế: 824,
Phú Yên: 078
Trúng TT Huế215
03-10-21Kon Tum: 724,
Khánh Hòa: 061
Trúng Kon Tum196
02-10-21Đà Nẵng: 334,
Đắc Nông: 890
Trượt215
01-10-21Gia Lai: 787,
Ninh Thuận: 318
Trượt346
30-09-21Bình Định: 986,
Quảng Trị: 064,
Quảng Bình: 990
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
234
29-09-21Đà Nẵng: 419,
Khánh Hòa: 617
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
177
28-09-21Đắc Lắc: 174,
Quảng Nam: 991
Trượt275
27-09-21TT Huế: 350,
Phú Yên: 085
Trúng Phú Yên244
26-09-21Kon Tum: 235,
Khánh Hòa: 656
Trúng Kon Tum200
25-09-21Đà Nẵng: 545,
Đắc Nông: 754
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
218
24-09-21Gia Lai: 775,
Ninh Thuận: 617
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
355
23-09-21Bình Định: 179,
Quảng Trị: 127,
Quảng Bình: 260
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
311
22-09-21Đà Nẵng: 579,
Khánh Hòa: 169
Trúng Khánh Hòa291
21-09-21Đắc Lắc: 090,
Quảng Nam: 132
Trượt250
20-09-21TT Huế: 383,
Phú Yên: 069
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
273
19-09-21Kon Tum: 363,
Khánh Hòa: 007
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
308
18-09-21Đà Nẵng: 676,
Đắc Nông: 336
Trúng Đà Nẵng155
17-09-21Gia Lai: 130,
Ninh Thuận: 299
Trượt161
16-09-21Bình Định: 422,
Quảng Trị: 213,
Quảng Bình: 183
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
220
15-09-21Đà Nẵng: 553,
Khánh Hòa: 822
Trúng Khánh Hòa238
14-09-21Đắc Lắc: 643,
Quảng Nam: 681
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
277
13-09-21TT Huế: 097,
Phú Yên: 787
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
12-09-21Kon Tum: 848,
Khánh Hòa: 916
Trúng Kon Tum189
11-09-21Đà Nẵng: 000,
Đắc Nông: 805
Trượt129
10-09-21Gia Lai: 327,
Ninh Thuận: 397
Trúng Gia Lai206
09-09-21Bình Định: 459,
Quảng Trị: 978,
Quảng Bình: 250
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
310
08-09-21Đà Nẵng: 525,
Khánh Hòa: 581
Trúng Khánh Hòa187
07-09-21Đắc Lắc: 080,
Quảng Nam: 457
Trúng Đắc Lắc328
06-09-21TT Huế: 969,
Phú Yên: 957
Trượt290
05-09-21Kon Tum: 959,
Khánh Hòa: 412
Trúng Kon Tum104
04-09-21Đà Nẵng: 942,
Đắc Nông: 864
Trúng Đà Nẵng199
03-09-21Gia Lai: 718,
Ninh Thuận: 245
Trúng Gia Lai305
02-09-21Bình Định: 174,
Quảng Trị: 717,
Quảng Bình: 210
Trượt286
01-09-21Đà Nẵng: 827,
Khánh Hòa: 399
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
243
31-08-21Đắc Lắc: 217,
Quảng Nam: 123
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
30-08-21TT Huế: 657,
Phú Yên: 664
Trượt290
29-08-21Kon Tum: 001,
Khánh Hòa: 020
Trúng Khánh Hòa226
28-08-21Đà Nẵng: 334,
Quảng Ngãi: 508,
Đắc Nông: 584
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
331
27-08-21Gia Lai: 510,
Ninh Thuận: 497
Trúng Ninh Thuận208
26-08-21Bình Định: 322,
Quảng Trị: 010,
Quảng Bình: 505
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
335
25-08-21Đà Nẵng: 599,
Khánh Hòa: 951
Trúng Đà Nẵng281
24-08-21Đắc Lắc: 499,
Quảng Nam: 021
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
216
23-08-21TT Huế: 286,
Phú Yên: 747
Trượt288
22-08-21Kon Tum: 522,
Khánh Hòa: 159
Trúng Kon Tum234
21-08-21Quảng Ngãi: 629,
Đắc Nông: 856
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
135
20-08-21Gia Lai: 143,
Ninh Thuận: 868
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
316
19-08-21Bình Định: 975,
Quảng Trị: 125,
Quảng Bình: 600
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
18-08-21Khánh Hòa: 886Trúng Khánh Hòa90
17-08-21Đắc Lắc: 869,
Quảng Nam: 592
Trúng Đắc Lắc312
16-08-21TT Huế: 726,
Phú Yên: 443
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
221
15-08-21Kon Tum: 135,
Khánh Hòa: 597
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
174
14-08-21Đà Nẵng: 036,
Quảng Ngãi: 711,
Đắc Nông: 905
Trượt223
13-08-21Gia Lai: 897,
Ninh Thuận: 134
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
308
12-08-21Bình Định: 764,
Quảng Trị: 690,
Quảng Bình: 788
Trúng Quảng Trị243
26-07-21TT Huế: 793,
Phú Yên: 069
Trượt294
25-07-21Kon Tum: 963,
Khánh Hòa: 751
Trượt276
24-07-21Đà Nẵng: 591,
Quảng Ngãi: 043,
Đắc Nông: 893
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
211
23-07-21Gia Lai: 551,
Ninh Thuận: 998
Trượt263
22-07-21Bình Định: 296,
Quảng Trị: 328,
Quảng Bình: 036
Trúng Bình Định311
21-07-21Đà Nẵng: 050,
Khánh Hòa: 228
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
277
20-07-21Đắc Lắc: 120,
Quảng Nam: 173
Trượt222
19-07-21TT Huế: 878,
Phú Yên: 302
Trúng Phú Yên286
18-07-21Kon Tum: 968,
Khánh Hòa: 547
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
233
17-07-21Đà Nẵng: 847,
Quảng Ngãi: 106,
Đắc Nông: 329
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
220
16-07-21Gia Lai: 409,
Ninh Thuận: 675
Trượt391
15-07-21Bình Định: 866,
Quảng Trị: 300,
Quảng Bình: 682
Trượt187
14-07-21Đà Nẵng: 569,
Khánh Hòa: 713
Trúng Đà Nẵng219
13-07-21Đắc Lắc: 712,
Quảng Nam: 456
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
281
12-07-21TT Huế: 168,
Phú Yên: 820
Trượt247
11-07-21Kon Tum: 252,
Khánh Hòa: 193
Trúng Kon Tum270