Home > Dàn lô mb 8 số siêu víp

Bạn đánh lô đề rất nhiều nhưng tỷ lệ trúng thường rất thấp thậm chí là còn thua nỗ, vậy nguyên nhân là gì? Nếu bạn LÃI TO VÀ THẮNG LỚN thì hãy lấy CẦU của chúng tôi khẳng định PHÁT TÀI ĐẠI GIA ngay hôm nay bạn nhé!

Dàn lô mb 8 số siêu víp: 500.000đ

Số chuẩn cập nhật từ 08h0018h00 mỗi ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền số sẽ tự động HIỆN RA
⇒Ưu tiên thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Hỗ trợ dịch vụ soi cầu a/e hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé

8 Con Lô Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-10-21
25-10-2151,80,16,11,25,01,64,10Ăn 64,51,25392
24-10-2113,45,74,97,02,70,26,21Ăn 26,45,70,02,21,74,13,97388
23-10-2193,44,50,68,51,13,70,17Ăn 50,44,51,68,93385
22-10-2160,74,20,06,65,80,58,81Ăn 74,60,65,20,06366
21-10-2119,48,67,74,82,42,65,27Ăn 42,48,82,27,74,67,19,65330
20-10-2179,41,66,38,37,85,43,48Ăn 38,79346
19-10-2193,42,62,50,00,45,68,52Ăn 62,68,50,45,00,93,42361
18-10-2127,31,70,89,47,55,72,96Ăn 70,27,72,55,96,47,89,31371
17-10-2115,34,23,40,06,10,19,72Ăn 40,34,23,10,06,15339
16-10-2110,07,23,29,56,38,37,55Ăn 10,07,23,29,37,56,38399
15-10-2134,54,13,12,88,49,48,90Ăn 54,13,49,90,48,12,88,34383
14-10-2187,06,51,93,52,68,72,89Ăn 68,87,51377
13-10-2147,38,13,23,76,32,14,09Ăn 23,32,47,09,76,14,13,38352
12-10-2107,94,26,68,64,58,45,03Ăn 94,68,58,07,26,64393
11-10-2184,24,65,14,58,15,38,44Ăn 65,84,24,14,58,15385
10-10-2182,34,12,60,99,23,96,09Ăn 34340
09-10-2184,86,07,01,56,33,53,23Ăn 56,86,07,84,33,01362
08-10-2112,45,79,15,17,68,35,31Ăn 15,45,12,35,17,79,68332
07-10-2119,58,27,63,72,41,08,37Ăn 19,41,27,72,63,08,58387
06-10-2166,16,55,83,38,94,68,19Ăn 83,16,68,66,38,94,55,19377
05-10-2123,77,93,08,70,61,47,79Ăn 23,77,08,70,93,61381
04-10-2127,72,40,11,64,59,15,09Ăn 72,11,27,40,15,59,64343
03-10-2116,90,60,79,83,42,84,97Ăn 60,90,42,79,16,83392
02-10-2177,44,87,61,34,45,91,39Ăn 77,61,34,44,87,45359
01-10-2149,48,18,50,78,85,38,91Ăn 85,49,78,38,48,50,18332
30-09-2105,01,75,90,43,03,92,67Ăn 05,43,75,03,01,90,92368
29-09-2154,80,57,76,77,85,95,14Ăn 77,85,54,76,80,57363
28-09-2170,35,18,58,57,54,75,13Trượt391
27-09-2166,99,26,97,68,11,37,60Ăn 11,68,97,66,26,99,37387
26-09-2174,30,34,72,98,79,97,42Ăn 74,98,30,34,72,79365
25-09-2173,11,63,35,06,08,83,10Ăn 08,06,11,63,73,35,83336
24-09-2172,96,40,18,74,90,57,24Ăn 74,90,96,72,40,18342
23-09-2173,91,77,72,49,36,83,74Ăn 91,73,72,77,36,49,83343
22-09-2169,99,81,31,73,11,19,46Ăn 73,81,69,31,99357
21-09-2171,93,49,52,84,77,69,67Ăn 77,67,84384
20-09-2124,23,34,68,66,82,98,97Ăn 66,23,68,34,82,24335
19-09-2112,81,42,90,04,78,71,06Ăn 90,12,71,81,78,42,04337
18-09-2147,74,39,78,71,36,91,75Ăn 78,47,71,74,36,39366
17-09-2130,32,10,99,79,89,00,24Ăn 30,79,32,10,99,89364
16-09-2130,07,00,32,19,24,40,41Ăn 30,32,07,00,19356
15-09-2137,66,25,42,78,81,39,50Ăn 81,78,37,50,42,25,66,39384
14-09-2104,14,84,74,26,38,76,08Ăn 26,74,84,76,14,04,38,08349
13-09-2161,76,35,99,46,09,67,75Ăn 76,61,46,35,09,99343
12-09-2130,82,00,05,60,28,90,89Ăn 30,00377
11-09-2144,58,46,96,02,92,03,31Ăn 92,96,58353
10-09-2147,16,01,61,19,05,24,34Ăn 16,47,61,01,19344
09-09-2195,86,94,24,68,31,55,44Ăn 24,94,95,68,55,86,31352
08-09-2192,87,29,99,82,52,76,66Ăn 52,92,82,99,87,29381
07-09-2168,25,35,37,65,67,84,22Ăn 65,37,25,22,84,35,67,68346
06-09-2114,00,96,13,98,50,68,17Ăn 50378
05-09-2197,89,08,51,10,33,53,31Ăn 31,97,08,53,89,33,51,10373
04-09-2102,39,84,11,65,35,06,94Ăn 39,11,94,06,35338
03-09-2155,24,46,80,27,83,07,61Ăn 83,55,24,07,80,46,27361
02-09-2141,93,51,19,70,39,99,22Ăn 70,39,41,51,93,19346
01-09-2190,68,18,94,07,02,11,86Ăn 07,94,68,18,90395
31-08-2194,37,11,50,52,55,27,19Ăn 52,11,50,94,37,55365
30-08-2123,09,88,74,92,29,82,39Ăn 92,74,88,29,09,23,82371
29-08-2135,24,78,55,10,83,27,03Ăn 55,78,10,35,24361
28-08-2138,30,45,63,17,23,61,93Ăn 23,38,17,61,63,45,30361
27-08-2180,79,95,12,45,59,84,54Ăn 59,54,80,79,45,84,12,95332
26-08-2155,88,34,06,36,65,71,08Ăn 34,36,06,55,88362
25-08-2121,34,92,30,07,67,35,85Ăn 35,85,30357
24-08-2118,65,86,91,04,46,93,81Ăn 18,91,81,93,04,86,46,65336
23-08-2170,66,36,74,82,30,92,23Ăn 66,70,82,74,36366
22-08-2101,62,18,34,06,07,64,17Ăn 06,62,01,34,18356
21-08-2128,40,74,44,12,95,52,51Ăn 44,40,12,74,28346
20-08-2187,27,13,71,59,65,72,69Ăn 87,71,27,13,59388
19-08-2148,07,74,08,05,11,79,62Ăn 74,07,48,08,11,05385
18-08-2168,02,86,20,26,36,11,28Ăn 11,36,68,86,20,02,26340
17-08-2148,21,17,10,93,86,55,98Ăn 21,86340
16-08-2197,96,63,50,87,71,18,85Ăn 50,63,87,71,97,96335
15-08-2102,57,45,97,99,29,85,13Ăn 97,99,02,57,45,29363
14-08-2124,06,83,12,00,65,72,94Ăn 83,00,94336
13-08-2130,27,44,34,69,91,82,84Ăn 44,30,69,27,34361
12-08-2106,11,81,35,48,83,51,42Ăn 06,11,42,35,51,48,83,81345
11-08-2124,93,50,87,20,81,22,05Ăn 20,81,50,87,22,24,93335
10-08-2188,89,50,82,36,71,75,59Ăn 71,88,50,59,36,82,75,89398
09-08-2132,59,20,55,97,35,96,79Ăn 96,97,32,59,55,20,35388
08-08-2192,15,41,14,85,67,21,37Ăn 15,41,14,85,67,92399
07-08-2134,25,21,92,20,99,94,47Ăn 34,20,92,94,21,25,99368
06-08-2111,19,97,99,23,28,57,42Ăn 28,19335
05-08-2136,18,82,28,97,76,77,71Trượt375
04-08-2129,40,19,51,15,13,41,32Ăn 41,32,51,19,15,13,29,40348
03-08-2196,66,07,20,61,87,35,38Ăn 96,07,20,66,61373
02-08-2181,40,73,15,78,51,18,08Ăn 81,15,73,40,78369
01-08-2150,63,85,70,21,10,52,68Ăn 50,21,63,70,85,10372
31-07-2138,47,15,96,14,27,37,88Ăn 14,47,15,88,37,38,27,96389
30-07-2121,82,07,72,55,63,35,99Ăn 55,07,63,35,72,21,82386
29-07-2165,70,83,90,07,78,88,16Ăn 16,90354
28-07-2131,20,13,84,99,71,33,34Ăn 20,99,71,31,84,13381
27-07-2125,07,29,35,84,23,15,57Ăn 35,25,29,84,07366
26-07-2184,88,31,33,08,04,72,26Ăn 88,84,31,08,33396
25-07-2149,25,29,54,26,82,03,18Ăn 03,25368
24-07-2175,92,63,96,19,16,55,08Ăn 96,16,08,75,55,63,92,19378
23-07-2132,84,99,78,43,34,72,36Ăn 78,43,32,72,99,84,34394
22-07-2158,39,29,78,49,08,94,25Ăn 49388
21-07-2190,75,84,81,99,46,53,36Ăn 75,46,90,53,99,36,81,84350
20-07-2103,17,67,34,61,92,47,97Ăn 17369
19-07-2132,33,39,18,43,31,55,65Ăn 33,43,32,39,18337
18-07-2180,25,68,03,11,12,44,78Ăn 03,11,12,44,25,80,68362
17-07-2136,49,46,30,48,67,96,64Ăn 46,30,49,67,48,36385
16-07-2162,15,08,09,72,02,41,69Ăn 08,09,72,62,15370
15-07-2161,32,16,87,05,08,38,50Ăn 16,32,61,87,05362
14-07-2170,74,49,91,42,62,22,26Ăn 22,91390
13-07-2189,54,90,93,64,36,19,72Ăn 54,90,64,93,36,89394
12-07-2154,11,16,74,14,82,12,23Ăn 23368
11-07-2122,24,74,03,98,36,27,37Ăn 98374
10-07-2132,91,35,94,85,48,47,64Ăn 94,85,91,32,35388
09-07-2184,68,69,20,83,66,92,38Ăn 69364
08-07-2177,11,16,61,87,78,25,69Ăn 25,87379
07-07-2144,21,30,18,83,85,06,12Ăn 85,18,12,30,83,06,21,44364
06-07-2168,04,22,69,10,71,42,28Ăn 68,71,69,22,04,42,10,28361
05-07-2152,84,95,47,15,28,39,93Ăn 39,47,95,15,28,52,84367
04-07-2149,71,37,11,67,12,58,57Ăn 67,11,71,49,37332
03-07-2142,49,54,44,88,04,85,66Ăn 42,04,88,85,54,66,44,49352
02-07-2188,53,80,28,22,87,01,75Ăn 87,80,01,53,28,75,22,88387
01-07-2119,80,07,81,85,93,46,30Ăn 81,30,07,46,19,85,80,93342