Home > Đề đầu đuôi mb siêu víp

Bạn đánh lô đề rất nhiều nhưng tỷ lệ trúng thường rất thấp thậm chí là còn thua nỗ, vậy nguyên nhân là gì? Nếu bạn LÃI TO VÀ THẮNG LỚN thì hãy lấy CẦU của chúng tôi khẳng định PHÁT TÀI ĐẠI GIA ngay hôm nay bạn nhé!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 500.000đ

Số chuẩn cập nhật từ 08h0018h00 mỗi ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền số sẽ tự động HIỆN RA
⇒Ưu tiên thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Hỗ trợ dịch vụ soi cầu a/e hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-10-21
25-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt169
24-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề291
23-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt61
22-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề72
21-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8291
20-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9164
19-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề299
18-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 093
17-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4282
16-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7274
15-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8272
14-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt62
13-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2294
12-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề164
11-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2167
10-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề152
09-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề92
08-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề282
07-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 990
06-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5157
05-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt189
04-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt51
03-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8150
02-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7262
01-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0175
30-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 195
29-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7274
28-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt186
27-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề199
26-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 954
25-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0275
24-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 899
23-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề65
22-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt269
21-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt194
20-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 989
19-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 758
18-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1274
17-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 363
16-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề199
15-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 675
14-09-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9170
13-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt95
12-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề53
11-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5268
10-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề190
09-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề195
08-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 881
07-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề253
06-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2265
05-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6196
04-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt80
03-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề152
02-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt156
01-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 758
31-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề59
30-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 687
29-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5251
28-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt260
27-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9184
26-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề165
25-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề60
24-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8278
23-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề169
22-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt182
21-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 756
20-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 379
19-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 459
18-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3276
17-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt196
16-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1179
15-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9295
14-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt84
13-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt179
12-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 894
11-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 297
10-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1157
09-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1178
08-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1181
07-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 355
06-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt195
05-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1271
04-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1259
03-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 073
02-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 281
01-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8174
31-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề190
30-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5297
29-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 678
28-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 954
27-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1282
26-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề287
25-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 864
24-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề163
23-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề264
22-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt91
21-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8180
20-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt270
19-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3263
18-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7193
17-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7282
16-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8154
15-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7160
14-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề258
13-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0151
12-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt81
11-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt280
10-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề290
09-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt295
08-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt198
07-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 884
06-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8287
05-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 189
04-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 781
03-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4190
02-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt53
01-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề287