Home > Cặp xíu chủ Miền Trung siêu chuẩn

 Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay. Các chuyên gia SOI CẦU của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay.

CẶP XỈU CHỦ MT SIÊU VIP Giá 1.500.000 VNĐ
Phần mềm soi cầu lấy số cực chuẩn
Các bạn nạp thẻ từ 08h00 – 17h00 hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Lh ADMIN hoặc CSKH : 01656 125 521
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-10-21
25-10-21TT Huế: 926,573,
Phú Yên: 109,615
Trượt227
24-10-21Kon Tum: 238,186,
Khánh Hòa: 110,334
Trúng 238 Kon Tum209
23-10-21Đà Nẵng: 947,920,
Đắc Nông: 577,280
Trúng 947 Đà Nẵng,
Trúng 577 Đắc Nông
183
22-10-21Gia Lai: 621,997,
Ninh Thuận: 406,583
Trúng 621 Gia Lai,
Trúng 406 Ninh Thuận
175
21-10-21Bình Định: 395,588,
Quảng Trị: 016,572,
Quảng Bình: 285,704
Trúng 016 Quảng Trị,
Trúng 285 Quảng Bình
159
20-10-21Đà Nẵng: 269,877,
Khánh Hòa: 066,846
Trượt200
19-10-21Đắc Lắc: 748,353,
Quảng Nam: 929,060
Trúng 748 Đắc Lắc,
Trúng 929 Quảng Nam
287
18-10-21TT Huế: 064,415,
Phú Yên: 252,773
Trúng 064 TT Huế219
17-10-21Kon Tum: 869,333,
Khánh Hòa: 313,790
Trúng 869 Kon Tum,
Trúng 313 Khánh Hòa
224
16-10-21Đà Nẵng: 965,491,
Đắc Nông: 920,038
Trúng 965 Đà Nẵng,
Trúng 920 Đắc Nông
155
15-10-21Gia Lai: 904,791,
Ninh Thuận: 444,247
Trúng 904 Gia Lai,
Trúng 444 Ninh Thuận
199
14-10-21Bình Định: 752,221,
Quảng Trị: 684,389,
Quảng Bình: 515,645
Trúng 684 Quảng Trị198
13-10-21Đà Nẵng: 909,622,
Khánh Hòa: 167,687
Trúng 167 Khánh Hòa272
12-10-21Đắc Lắc: 535,513,
Quảng Nam: 435,620
Trúng 535 Đắc Lắc,
Trúng 435 Quảng Nam
213
11-10-21TT Huế: 629,540,
Phú Yên: 093,454
Trúng 629 TT Huế226
10-10-21Kon Tum: 184,976,
Khánh Hòa: 890,030
Trượt155
09-10-21Đà Nẵng: 396,821,
Đắc Nông: 231,019
Trúng 396 Đà Nẵng,
Trúng 231 Đắc Nông
162
08-10-21Gia Lai: 354,557,
Ninh Thuận: 266,815
Trúng 266 Ninh Thuận202
07-10-21Bình Định: 275,168,
Quảng Trị: 854,921,
Quảng Bình: 761,711
Trúng 854 Quảng Trị,
Trúng 761 Quảng Bình
239
06-10-21Đà Nẵng: 886,113,
Khánh Hòa: 248,498
Trượt174
05-10-21Đắc Lắc: 278,639,
Quảng Nam: 655,159
Trúng 278 Đắc Lắc,
Trúng 655 Quảng Nam
239
04-10-21TT Huế: 122,233,
Phú Yên: 611,225
Trúng 122 TT Huế,
Trúng 611 Phú Yên
191
03-10-21Kon Tum: 724,727,
Khánh Hòa: 113,864
Trúng 724 Kon Tum,
Trúng 113 Khánh Hòa
188
02-10-21Đà Nẵng: 602,981,
Đắc Nông: 743,150
Trượt181
01-10-21Gia Lai: 059,926,
Ninh Thuận: 157,690
Trúng 157 Ninh Thuận219
30-09-21Bình Định: 908,454,
Quảng Trị: 075,073,
Quảng Bình: 351,746
Trúng 908 Bình Định,
Trúng 075 Quảng Trị
191
29-09-21Đà Nẵng: 548,500,
Khánh Hòa: 041,291
Trúng 548 Đà Nẵng,
Trúng 041 Khánh Hòa
154
28-09-21Đắc Lắc: 715,660,
Quảng Nam: 213,603
Trượt259
27-09-21TT Huế: 664,920,
Phú Yên: 753,658
Trúng 753 Phú Yên224
26-09-21Kon Tum: 248,192,
Khánh Hòa: 009,442
Trúng 248 Kon Tum258
25-09-21Đà Nẵng: 748,587,
Đắc Nông: 866,781
Trượt187
24-09-21Gia Lai: 472,703,
Ninh Thuận: 226,519
Trúng 472 Gia Lai,
Trúng 226 Ninh Thuận
236
23-09-21Bình Định: 177,571,
Quảng Trị: 910,371,
Quảng Bình: 570,767
Trúng 910 Quảng Trị,
Trúng 570 Quảng Bình
199
22-09-21Đà Nẵng: 967,527,
Khánh Hòa: 473,634
Trượt182
21-09-21Đắc Lắc: 579,035,
Quảng Nam: 875,745
Trượt249
20-09-21TT Huế: 143,806,
Phú Yên: 388,968
Trúng 143 TT Huế,
Trúng 388 Phú Yên
240
19-09-21Kon Tum: 545,738,
Khánh Hòa: 306,841
Trúng 545 Kon Tum171
18-09-21Đà Nẵng: 402,902,
Đắc Nông: 422,080
Trúng 402 Đà Nẵng163
17-09-21Gia Lai: 655,873,
Ninh Thuận: 609,434
Trượt218
16-09-21Bình Định: 551,141,
Quảng Trị: 213,076,
Quảng Bình: 176,913
Trúng 551 Bình Định,
Trúng 213 Quảng Trị
233
15-09-21Đà Nẵng: 536,179,
Khánh Hòa: 896,772
Trúng 896 Khánh Hòa204
14-09-21Đắc Lắc: 908,643,
Quảng Nam: 527,901
Trượt213
13-09-21TT Huế: 018,418,
Phú Yên: 295,693
Trượt187
12-09-21Kon Tum: 503,784,
Khánh Hòa: 652,134
Trượt177
11-09-21Đà Nẵng: 158,411,
Đắc Nông: 464,369
Trượt123
10-09-21Gia Lai: 931,261,
Ninh Thuận: 878,221
Trúng 931 Gia Lai239
09-09-21Bình Định: 657,041,
Quảng Trị: 855,820,
Quảng Bình: 250,168
Trúng 657 Bình Định,
Trúng 250 Quảng Bình
235
08-09-21Đà Nẵng: 968,233,
Khánh Hòa: 777,608
Trúng 968 Đà Nẵng,
Trúng 777 Khánh Hòa
216
07-09-21Đắc Lắc: 907,666,
Quảng Nam: 031,646
Trượt224
06-09-21TT Huế: 759,022,
Phú Yên: 117,359
Trúng 117 Phú Yên208
05-09-21Kon Tum: 304,039,
Khánh Hòa: 215,749
Trúng 304 Kon Tum,
Trúng 215 Khánh Hòa
210
04-09-21Đà Nẵng: 681,646,
Đắc Nông: 283,149
Trúng 283 Đắc Nông177
03-09-21Gia Lai: 277,991,
Ninh Thuận: 630,382
Trúng 277 Gia Lai,
Trúng 630 Ninh Thuận
239
02-09-21Bình Định: 138,404,
Quảng Trị: 053,033,
Quảng Bình: 413,947
Trượt169
01-09-21Đà Nẵng: 060,275,
Khánh Hòa: 547,887
Trúng 547 Khánh Hòa213
31-08-21Đắc Lắc: 037,934,
Quảng Nam: 232,519
Trúng 232 Quảng Nam277
30-08-21TT Huế: 539,583,
Phú Yên: 749,827
Trúng 539 TT Huế248
29-08-21Kon Tum: 479,627,
Khánh Hòa: 514,931
Trúng 479 Kon Tum,
Trúng 514 Khánh Hòa
160
28-08-21Đà Nẵng: 792,860,
Quảng Ngãi: 796,126,
Đắc Nông: 188,441
Trượt270
27-08-21Gia Lai: 119,924,
Ninh Thuận: 477,769
Trúng 119 Gia Lai155
26-08-21Bình Định: 397,032,
Quảng Trị: 973,574,
Quảng Bình: 754,598
Trúng 397 Bình Định,
Trúng 973 Quảng Trị
199
25-08-21Đà Nẵng: 721,774,
Khánh Hòa: 201,830
Trúng 201 Khánh Hòa259
24-08-21Đắc Lắc: 071,631,
Quảng Nam: 611,084
Trúng 611 Quảng Nam140
23-08-21TT Huế: 801,101,
Phú Yên: 631,026
Trúng 801 TT Huế242
22-08-21Kon Tum: 076,115,
Khánh Hòa: 574,340
Trượt197
21-08-21Đắc Nông: 308,335,
Quảng Ngãi: 070,711
Trúng 308 Đắc Nông,
Trúng 070 Quảng Ngãi
98
20-08-21Gia Lai: 849,320,
Ninh Thuận: 242,318
Trúng 849 Gia Lai174
19-08-21Bình Định: 207,121,
Quảng Trị: 055,641,
Quảng Bình: 642,461
Trúng 642 Quảng Bình230
18-08-21Khánh Hòa: 757,198Trúng 757 Khánh Hòa86
17-08-21Đắc Lắc: 027,064,
Quảng Nam: 869,156
Trượt234
16-08-21TT Huế: 782,045,
Phú Yên: 948,178
Trúng 948 Phú Yên235
15-08-21Kon Tum: 125,669,
Khánh Hòa: 597,499
Trúng 597 Khánh Hòa171
14-08-21Đà Nẵng: 673,115,
Quảng Ngãi: 309,319,
Đắc Nông: 758,355
Trượt213
13-08-21Gia Lai: 612,082,
Ninh Thuận: 717,949
Trúng 612 Gia Lai158
12-08-21Bình Định: 565,553,
Quảng Trị: 350,407,
Quảng Bình: 256,709
Trúng 565 Bình Định,
Trúng 350 Quảng Trị
219
27-07-21Đắc Lắc: ,597Trúng Đắc Lắc138
26-07-21TT Huế: 186,019,
Phú Yên: 930,808
Trúng 930 Phú Yên275
25-07-21Kon Tum: 862,525,
Khánh Hòa: 890,896
Trúng 890 Khánh Hòa231
24-07-21Đà Nẵng: 798,511,
Quảng Ngãi: 829,468,
Đắc Nông: 213,355
Trúng 798 Đà Nẵng,
Trúng 829 Quảng Ngãi,
Trúng 213 Đắc Nông
206
23-07-21Gia Lai: 953,595,
Ninh Thuận: 374,489
Trượt210
22-07-21Bình Định: 953,041,
Quảng Trị: 162,086,
Quảng Bình: 878,718
Trúng 953 Bình Định237
21-07-21Đà Nẵng: 683,976,
Khánh Hòa: 832,604
Trúng 683 Đà Nẵng200
20-07-21Đắc Lắc: 504,542,
Quảng Nam: 332,559
Trượt175
19-07-21TT Huế: 060,451,
Phú Yên: 619,280
Trúng 060 TT Huế,
Trúng 619 Phú Yên
170
18-07-21Kon Tum: 157,451,
Khánh Hòa: 874,740
Trúng 157 Kon Tum,
Trúng 874 Khánh Hòa
157
17-07-21Đà Nẵng: 089,434,
Quảng Ngãi: 897,655,
Đắc Nông: 114,868
Trúng 897 Quảng Ngãi,
Trúng 114 Đắc Nông
248
16-07-21Gia Lai: 990,936,
Ninh Thuận: 385,553
Trúng 990 Gia Lai,
Trúng 385 Ninh Thuận
136
15-07-21Bình Định: 159,906,
Quảng Trị: 845,752,
Quảng Bình: 386,025
Trượt204
14-07-21Đà Nẵng: 113,371,
Khánh Hòa: 367,150
Trúng 367 Khánh Hòa199
13-07-21Quảng Nam: 554,927,
Đắc Lắc: 712,808
Trúng 554 Quảng Nam,
Trúng 712 Đắc Lắc
135
12-07-21TT Huế: 008,676,
Phú Yên: 956,658
Trúng 956 Phú Yên223
11-07-21Kon Tum: 437,068,
Khánh Hòa: 402,778
Trượt173